Tyxo.bg counter
Кон - 2012

За Коня годината на Дракона ще бъде много полезна, тъй като това ще е време за придобиване на мъдрост и знания. Около представителите на този знак ситуациите ще се стичат така, че все нещо да пречи на намеренията им. В битката за преодоляване на трудностите Конят ще помъдрява и ще има възможност да устоява позициите си. Това ще доведе до отлични резултати – от една страна начинанията ще бъдат успешни, а от друга Конят ще разширява знанията си, контактите, ще научава много новости от различни сфери на живота. Промените не трябва да плашат представителите на знака, повечето от новите неща всъщност ще доведат до повишаване на жизнения стандарт.
Още през първите месеци има голяма вероятност на Коня да бъде предложена нова работа със значително по-добро заплащане. И което е по-важно – с голяма перспективност за израстване в кариерата. Трябва да се подходи внимателно, защото вероятността да се направи голяма грешка също е значителна. Не бива да се допуска разпиляване в различни посоки, всички усилия е нужно да са концентрирани към една главна цел.
Към финансовите си дела представителите на знака трябва да са с изострено внимание, особено през първото полугодие. Има опасност от измами и непочтени приятели. Щом става дума за пари, всеки документ трябва да е максимално точен и сигурен.
Лятото също ще е наситено с интензивна работа, ще се налагат бързи решения, но ще има и достатъчно хора, които да помагат. През есенните месеци вече ще по-спокойно, но тогава пък ще се създадат ситуации, при които са възможни конфликти с партньори и колеги. Трябва да се направи всичко възможно да се осигури спокойствие на работното място.
Въобще през годината отношенията с хората трябва да са поставени на една база – откритост, колегиалност, да се избягват дребнави конфликти и никакво интригантство. За Коня е важно да работи в хармонична атмосфера, но и той самият трябва да се стреми да я осигурява около себе си. Дървеният и Огненият Кон да са по-внимателни, когато изразяват своите емоции, особено гнева си.
В романтичните отношения всичко ще е спокойно, ще носи радост и удовлетворение. През март-април някои от самотните представители на знака биха могли да срещнат своята голяма любов, ако не се отдадат изцяло на работата си.
Въпреки голямата си работоспособност хората от тази зодия трябва да се пазят от физическо и умствено претоварване, да се хранят здравословно и най-вече – редовно.


 

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68