Tyxo.bg counter
Тълкуване на сънища

Множество проучвания доказват категорично, че сънищата са един сигурен начин за общуване между вътрешното Aз и други страни на човешкото съзнание. В сънищата емоциите, преживяванията, обстановката са много по-ярки от реалността, която мозъкът възприема в будно състояние при нормални обстоятелства.
Много хора преживяват на сън неща, за които не са се замисляли даже, но нищо не е така случайно, както ни се струва, когато се опитаме да разтълкуваме сънищата, които невинаги сме наясно как да си обясним първоначално.
Съществуват много важни въпроси, когато се стремим да вникнем в съня си: какво означават нереалните създания, които се явяват в съня ни, как трябва да ги разбираме, как да тълкуваме поведението им, какво значат сменящите се картини и събития, защо веднъж сме участници, а друг път само наблюдатели и др.


Известният психолог Едгар Кейс, който изследва проблемите на съня и сънищата, заявява, че „сънят е сянка на смъртта”. Според него в съня си човек усеща значително повече, въпреки физическия покой на тялото. Кейс твърди: „Шестото чувство на човека е част от подсъзнателното, намиращо се винаги на стража край трона на самия Създател. Когато тялото спи, винаги будува другото Aз, което общува с душата. Шестото чувство напуска тялото нощем и посещава онези предели на познанието, които са свързани с всички равнища на съзнанието, с безкрая на времето и с критерии, норми и категории, създадени и развити в продължение на хилядолетия. В резултат на всичко това чрез съответните сравнения и преценки в съня си можете да получите мир и покой."
Интерес представляват методите за правилно тълкуване сънищата. Известно е, че повечето хора имат между четири и седем съновидения за една нощ. Не всички сънища се запомнят обаче. Ако бъдат запомнени две или три съновидения и бъдат разтълкувани правилно, ползата би била голяма.
Съществуват няколко основни правила за тълкуване на сънища.
1. Тълкуващият сънищата трябва на първо място да опита да вникне в  цялостното най-значимо   послание. Погрешно е да се записват всички съдържащи се в съня символи и да се търси смисъла на всеки детайл. По-правилно е да се търси главната идея или най-същественото усещане. Важно е да се отговори на въпроси като: какви чувства извиква сънят, какви представи поражда по отношение на здравето, бъдещето и т.н,  към коя сфера от живота на сънуващия се отнася съновидението - домашната среда, работното място, здраве, общуване с близки или трудов колектив и др. Чак когато се разкрие основното послание, трябва да се пристъпва към анализ на отделните символи.
2. Трябва да се изясни дали преди да заспи, човекът е мислил по конкретен въпрос и дали в съня няма послания точно по този въпрос. Информацията за проблемите, по които е размишлявал човек преди съня си, дава по-правилна насока на тълкуванията на съновиденията, а понякога решенията на дадени проблеми са именно в съня.
3. Необходимо е да се знае, че сънищата често представляват своеобразни уроци за усъвършенстване на душата. Тези сънища-уроци и напътствия обикновено са първото нещо, което сънуваме, непосредствено след заспиването.
4. Редно е се обмисли съня, който е запомнен след събуждането, да се прецени дали съдържа елементи на предчувствие или ясновидство, дали той представя събития, които могат да се случат през идните седмици или месец. Нужно е да се прецени дали сънят не представя нещо познато или всичко е напълно чуждо на сънувалия.
5. Друг важен проблем е трябва ли да се приема съня в буквален смисъл или да бъде възприеман като символ.
6. Най-често се сънуват сънища, съдържащи някакво предупреждение, и ако то бъде разтълкувано правилно, може да се осуети с правилни действия предсказано неприятно събитие.
7. Чрез съня понякога се получава много важна информация за други хора. Сънища, които подсказват за телепатична връзка между роднини и приятели, трябва да бъдат анализирани много прецизно.
8. Добре е да стане ясно отразява ли сънят някое местно или световно събитие, показва ли някакво бедствие, при което загиват много хора. Много проучвания показват, че природни бедствия са предчувствани и сънувани от хора, живеещи в област, в която по-късно се случва природна катастрофа.
9. Важни са сънища, които имат нещо общо със здравето или с някоя болест. В този тип сънища основната тема са болести, лекарства, лекарски кабинет, медицински инструменти, болница и др. В тази група са сънища за неработещи тоалетни, за вани, приготвяне на храна в кухнята. Сънища, свързани със собствения автомобил и повреди по него, също подсказват проблеми, свързани със здравето. Повреди по различни части на колата обикновено предвещават различни заболявания.
10. Понякога сънищата са като послания, които като че ли са нашепвани от нечий глас. Често това се случва в момента, когато спящият излиза от дълбокия сън и започва да осъзнава, че се пробужда. Ако това послание бъде разтълкувано правилно, това може да помогне за решаване на важни проблеми или да насочи към конкретни правилни дейности или избори.

 

 


 

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68