Tyxo.bg counter
Число на душата 5 и другите числа на душата

Число 5 и число 1
Хората с число на душата 1 носят късмет и осигуряват високо обществено положение на „петиците”, които от своя страна им помагат да постигнат финансов успех. Макар да са добри приятели на „единиците” в трудни времена, „петиците” не се поддават на влиянието им. Те са разсъдливи и последователни. Тъй като и двете числа са независими по природа, мъжът с число 1 няма да е добър съпруг на жената с число 5. Жените „единици” обаче живеят добре с мъжете „петици”. В бизнеса „единиците” не са подходящи партньори за „петиците”.

Число 5 и число 2
Числата 5 и 2 се намират в странни взаимоотношения. „Двойките” са неутрални спрямо „петиците”, които от своя страна не изпитват особена привързаност към тях. Тъй като и двете числа са нестабилни, те постоянно си създават взаимно много проблеми. Хората с число 5 не бива да встъпват в брак с „двойки” или да имат съвместен бизнес с тях.

Число 5 и число 3
Числото 3 се управлява от Юпитер, който е неутрален спрямо Меркурий - управител на „петиците”. Числото 3 влияе положително на числото 5, а заедно те създават радостна атмосфера, обичат да се срещат и да си помагат. В бизнеса хората с числото 5 винаги имат изгода от сътрудничеството си с притежатели на числото 3.

Число 5 и число 4
Макар да са дружески настроени едно спрямо друго, двете числа не представляват идеалната двойка. Непостоянството на „петиците” създава на „четворките” много проблеми. Те не си подхождат за приятелство, брак и делови отношения с изключение на случаите, в които партньорите са едновременно с число на душата 4 и число на съдбата 5.

Число 5 и число 5
Обикновено съчетанието от две еднакви числа не води до нищо добро, но това не се отнася за „петиците”, които представляват много силен екип. Хората с число на душата и на съдбата 5, независимо дали са мъже или жени, са силни, магнетични, мъдри, хитри. Числото 5 е подходящо за тях и като номер на жилище, дата за среща и т.н.

Число 5 и число 6
Числата 5 и 6 са дружелюбни и предвид характерните им качества взаимно се допълват. Мудните „шестици” обуздават „петиците” и им помагат да се справят с безпокойството. Те са подходящи за приятели, делови партньори и съпрузи.

Число 5 и число 7
Приятелството на добре настроените едно към друго и взаимно привличащите се числа 5 и 7 не трае дълго. Те не са в състояние да си окажат практическа помощ. „Петиците” често подтикват „седмиците” към различни неправилни постъпки. В брака виждат в тях вината за всички семейни проблеми. „Седмиците” не отдават на „петиците” положителна енергия и не могат да им бъдат добри приятели, делови партньори, съпрузи.

Число 5 и число 8
„Осмиците” са настроени неутрално или пренебрежително спрямо „петиците”. „Петиците” от своя страна са дружелюбни към „осмиците”, но не могат да си позволят да им се доверят напълно. По-добре би било да ги отбягват и да не встъпват в никакви взаимоотношения с тях.

Число 5 и число 9
Числото 9 се управлява от избухливия Марс – враг на хладния и влажен Меркурий (5). „Деветките” помагат на „петиците” в бизнеса и финансовите дела, защитават ги в качеството си на търпеливи съпрузи. Заедно те създават добри вибрации и действат успешно, защото представляват двойка противоположности.


 

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68