Tyxo.bg counter
Число на името 7

Седем е добро число на името в съчетание с всяко число на душата и съдбата, изключение правят числата 1 и 5. Свойствата на числото на душата 7 се засилват, ако и числото на името е 7. От това съчетание хората стават още по-привлекателни. Те са най-често са учени, писатели, художници, обществени деятели. Хората им имат доверие и се стремят да ги привлекат в обкръжението си.
Комбинацията от три седмици обаче не е удачна. По тази причина, ако числото на душата и числото на съдбата е 7, е редно числото на името да е друго. Това налага понякога да се промени името, за да се избегне съчетанието от три числа 7.


 

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68