Tyxo.bg counter
Число на душата 9

Родените на 9-ти, 18-ти или 27-ми ден от всеки месец са с число на душата 9. Марс е техният покровител и той поражда силен енергиен поток, който не се овладява особено лесно. Хората с число на душата 9 са много дейни и непрекъснато се занимават с нещо. Те просто не могат да си позволят почивка. „Деветките” са войни, напредващи с битки към своята цел, която обикновено постигат благодарение на силната си воля, амбиция и целенасоченост. Резултатите от всичките им усилия обикновено най-пълно се виждат след 40-та им година.
„Деветките” се отличават със спортен дух и са склонни към съперничество. Демонстрират голяма смелост и обичат приключенията. Притежават силен и властен характер, съзидателна нагласа, воля да изпълнят мечтите си. У тях се крие неизчерпаем извор на енергия, която те не пилеят напразно. Тези хора са вътрешно независими, искрени, поривисти, с оптимистична нагласа. Не им е приятно да живеят даром или назаем, или да са задължени някому. И не допускат това. Не търпят груба намеса в работата си и не понасят критиката, особено ако не са позволили някои да обсъжда делата им. Притежават огромно чувство за отговорност. Искреността и обикновено правилната им оценка на ситуацията ги карат да постъпват винаги по своему. Имат добра оценка за себе си и често смятат, че всички трябва да мислят като тях. Изгубят ли по някакъв повод вътрешното си равновесие, могат да подходят с отмъстителност, агресивност и жестокост. Именно в това се изразява влиянието на Марс.
„Деветките” реагират незабавно във всяка ситуация и още след първия подаден сигнал преминават в състояние на готовност. Притежават силен защитен механизъм и винаги са готови да отразят нападението. Докато са по-млади, не им се вярва, че трябва да изчакат и да действат по друг начин. С тези си качества често си спечелват врагове. С годините се научават да се владеят, но тогава стават още по-опасни за този, които работи подмолно срещу тях.
Обикновено хората с число 9 обичат да казват мнението, но не досаждат със собствените си проблеми. Понякога обаче решават, че не ги интересува нещо, действат по своите правила и не изразяват гласно мотивите си.
Тези хора на пръв поглед са сурови, дисциплинирани и непоколебими, респектират останалите, но при по-внимателно вглеждане нежността и състрадателността им излизат наяве.
Хората с число на душата 9 са добри организатори и способни администратори, но не обичат административна работа.
Бракът с „деветки” по-принцип е успешен, но с някои уговорки. Мъжете с число на душата 9 отдават по-голямо значение на сексуалните си импулси. Жената с число на душата 9 обикновено е много нежна, очарователна, гостоприемна, дружелюбна, но и тайнствена – въпреки че внимателно си подбира кръга, с който общува, тя рядко се разкрива напълно. Независимо от тези си качества тя по-рядко среща добър партньор в сравнение с мъжа-„деветка”.
Хората с число на душата 9 трябва да овладяват гнева, високомерието, агресивността си. Добре е да проявяват повече чувство за хумор – това  ще им донесе късмет. Те не бива да се подвеждат от безспорните си добри качества и да се проявяват като екстремисти. Да не забравят, че могат да станат жертва на собствената си сила. Не е редно да се самоизолират – нещо, което често им харесва, а тъкмо обратното – за тях е добре да разширяват кръга на приятелите и познатите си.


 

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68