Tyxo.bg counter
Число на душата 9 и другите числа на душата

Число 9 и число 1
„Единиците” оказват на „деветките” всякаква помощ. Число 9 е неспокойно и постоянно се съмнява във всичко, а числото 1 е уверено в себе си и взема нужното решение в точното време. „Единиците” подтикват „деветките” към по-голяма решителност и им помагат да се освободят от съмненията си. И двете числа са силни, енергични, работоспособни и представляват забавна компания. Когато си сътрудничат, числото 1 работи за числото 9, предпазва го от прояви на слабост и му носи късмет. Като цяло и двете числа взаимно си преподават уроци и стимулират растежа си. Жените – „деветки” могат да бъдат посъветвани да избират мъже „единици” за по-близки отношения, приятелство, женитба, делово партньорство. Но мъжете „деветки” не са най-подходящият вариант за жените „единици”.

Число 9 и число 2
Тези числа са верни приятели, както и планетите, които ги владеят: Марс и студената Луна. Между тях са възможни приятелство, интимни отношения, брак, делово партньорство. Ако мъжът е с число 9, а жената е с число 2, вариантът е добър. Мъжът се чувства пълноценен, а жената сигурна, силна и вдъхновена: „деветката”  работи за „двойката”, която е склонна към зависимост.

Число 9 и число 3
Число 9 дарява с организаторски качества, а и същото време е равно на три пъти по три.  Двете числа си подхождат във всяко едно отношение. „Тройките” не оспорват лидерството на „деветките” и дори се възползват от това. Същевременно  „тройките” осигуряват на „деветките” психологическа опора и им придават допълнителна вътрешна сила, от което последните се чувстват по-спокойни, по-уверени.

Число 9 и число 4
„Деветките” и „четворките” са големи врагове. Като пълни противоположности обаче те се и привличат. Съберат ли се на едно място, край тях се генерира голямо количество енергия и с общи усилия се свършва много работа. Положителното излъчване на „четворките” подсилва творческата и градивна сила на „деветките” и ги подтиква към по-решителни действия. Обикновено „четворките” оказват отпор на общоприетите норми, а „деветките” са свикнали другите да им се съпротивляват и това само ги прави по-силни. Но „деветките” обичат света на фантазиите, а „четворките” живеят в суровата реалност, затова не могат да издържат дълго време заедно.
На хората с число 9 не се препоръчват приятели или делови партньори с число 4, освен ако контактите им не са временни.

Число 9 и число 5
Отношенията между „деветките” и „петиците” са странни. Число 9 е враг на числото 5, но 5 е настроено неутрално или доброжелателно към 9 и му влияе положително. Ако двете числа се сближат, те създават положителна енергия. Въпреки това както в бизнеса, така и в семейния живот „петиците” не са най-изгодните партньори за „деветките”.

Число 9 и число 6
Марс (9) и Венера (6) са неутрални помежду си. Но числата 6 и 9 са отлични приятели, които се привличат взаимно. Марс е мъжествен, а Венера – женствена – това е причината те да се допълват взаимно. В състояние са да работят на практика във всички области и отношенията им не се нарушават от нищо. Число 9 може да избира числото 6 за всякакъв вид взаимоотношения – приятелство, брак, бизнес. Бракът ще е по-успешен, ако мъжът е „деветка”, а жената е „шестица”.

Число 9 и число 7

Марс (9) е по-силен от Кету (7). Двете планети са настроени враждебно една спрямо друга. Когато подвластните им числа скъсят разстоянието помежду си, 7 започва да черпи енергия от 9. Може би затова в присъствието на „деветките” „седмиците” изгубват неповторимостта си и се проявяват само като техни помощници и приятели. От своя страна „деветките” също биват привлечени от мечтателните „седмици”, които носят късмет на числата, с които общуват. В резултат на подобна връзка „деветките” повишават общественото си положение, а „седмиците” получават от тях напътствия и практически съвети.
Жените „седмици” са предани съпруги на мъжете „деветки”. Мъжете „седмици” не са особено подходящи за съпрузи на жени „деветки”.

Число 9 и число 8
Сатурн (8) е неутрален по отношение па Марс (9), докато Марс е враг на Сатурн. „Осмиците” често нарушават закона, а „деветките” го защитават. Дружбата им не може да продължи дълго. На „деветките” не се препоръчва да встъпват в брак с „осмиците”.

Число 9 и число 9
Еднаквите числа по принцип не си подхождат за никакъв вид взаимоотношения, но две „деветки” могат да поддържат контакт в продължение на години и да го прекъснат само в случай на внезапен конфликт или раздяла. При сбора на две деветки сумата си остава равна на 9 – няма загуба, но няма и печалба. За две „деветки” е полезно да работят заедно, макар да не се вдъхновяват взаимно за извършване на големи дела. Те обикновено вечно се карат, но не се разделят лесно. 

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68