Tyxo.bg counter
Число 10

Всички двуцифрени числа, когато са рождени дати, се съотнасят с всички едноцифрени числа в качеството им на рождени дати, доколкото и двете групи се свеждат до едни и същи числа на душата. Трябва обаче да се има предвид, че хората с еднакви числа на душата, но с рождени дни в различните периоди между 1-ви и 9-ти; 10-ти и 31-ви имат известни различия. Някои качества, не се наблюдават при родените между 1 -ви и 9-ти включително, но са присъщи на родените между 10-ти и 31-ви. Причина за това различие е комбинацията на две планетарни енергии в двуцифрените числа (една от които е доминираща) и в същото време принадлежността им (след като бъдат събрани) - към трета.
Числата 11, 13 и 22 притежават повече особености и изискват повече внимание.

Числото 10 е комбинация от цифрите 1 и 0. Едно - това е Слънцето, съзнанието, а нула - безкрайността. Качествата на цифрата 1 в числото 10 доминират, защото тя принадлежи към редицата на едноцифрените, която дарява с вяра, самоувереност, известност, чест.
Едно означава късмет, а нула – липса на късмет. Нулата подтиква към борба, в резултат на която се постига самоувереност, но и правилно разбиране на нещата. Така хората с число на душата 10 имат собствена светлина. Нулата е причина за наличие на врагове, но те бързо биват разпознати, защото не са много.
Обобщено казано 10 е число на успеха, постигнат след тежка борба. Притежателите му трябва да бъдат винаги нащрек, защото допуснат ли зависимост от друг, ще имат много проблеми.

 


 

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68