Tyxo.bg counter
Лунни фази през 2011 г.

Януари
  4 януари 2011, 11:03:48 - Новолуние
12 януари 2011, 13:32:36 - Първа Четвърт
19 януари 2011, 23:22:31 - Пълнолуние
26 януари 2011, 14:58:24 - Последна Четвърт

Февруари
  3 февруари 2011, 04:31:50 - Новолуние
11 февруари 2011, 09:19:27 - Първа Четвърт
18 февруари 2011, 10:36:46 - Пълнолуние
25 февруари 2011, 01:27:31 - Последна Четвърт

 

Март
  4 март 2011, 22:47:02 - Новолуние
13 март 2011, 02:46:07 - Първа Четвърт
19 март 2011, 21:11:08 - Пълнолуние
26 март 2011, 15:08:25 - Последна Четвърт

Април
  3 април 2011, 17:33:26 - Новолуние
11 април 2011, 15:06:28 - Първа Четвърт
18 април 2011, 05:45:04 - Пълнолуние
25 април 2011, 05:47:55 - Последна Четвърт

Май
  3 май 2011, 09:51:48 - Новолуние
10 май 2011, 23:34:02 - Първа Четвърт
17 май 2011, 14:09:43 - Пълнолуние
24 май 2011, 21:53:14 - Последна Четвърт

Юни
  2 юни 2011, 00:03:42 - Новолуние
  9 юни 2011, 05:11:47 - Първа Четвърт
15 юни 2011, 23:14:37 - Пълнолуние
23 юни 2011, 14:49:20 - Последна Четвърт

Юли
 1 юли 2011, 11:54:59 - Новолуние
 8 юли 2011, 09:30:33 - Първа Четвърт
15 юли 2011, 09:40:39 - Пълнолуние
23 юли 2011, 08:03:03 - Последна Четвърт
30 юли 2011, 21:40:55 - Новолуние

Август
  6 август 2011, 14:09:27 - Първа Четвърт
13 август 2011, 21:58:39 - Пълнолуние
22 август 2011, 00:55:38 - Последна Четвърт
29 август 2011, 06:05:12 - Новолуние

Септември
  4 септември 2011, 20:40:28 - Първа Четвърт
12 септември 2011, 12:27:50 - Пълнолуние
20 септември 2011, 16:39:47 - Последна Четвърт
27 септември 2011, 14:09:43 - Новолуние

Октомври
  4 октомври 2011, 06:16:11 - Първа Четвърт
12 октомври 2011, 05:06:57 - Пълнолуние
20 октомври 2011, 06:31:36 - Последна Четвърт
26 октомври 2011, 22:56:54 - Новолуние

Ноември
  2 ноември 2011, 19:39:14 - Първа Четвърт
10 ноември 2011, 22:17:24 - Пълнолуние
18 ноември 2011, 17:10:15 - Последна Четвърт
25 ноември 2011, 08:10:50 - Новолуние

Декември
  2 декември 2011, 11:53:23 - Първа Четвърт
10 декември 2011, 16:37:34 - Пълнолуние
18 декември 2011, 02:48:52 - Последна Четвърт
24 декември 2011, 20:06:00 - Новолуние
 
 
 


 

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68