Tyxo.bg counter
Число 17

Числото 17 е комбинация на числата 1 (Слънце) и 7 (Кету). От 17 се получава число на душата 8, което е под властта на Сатурн. Притежателите му срещат по пътя си много трудности и препятствия и са в постоянна борба с тях. От друга страна Слънцето и Кету са врагове, затова хората с число 17 са и във свои вътрешни конфликти, които ги затрудняват, но и им помагат да вникват в ситуациите, даряват ги със знание, разсъдливост, любов и духовност.
Родените на 17-ти се отличават с издържливост, смелост и твърдост. Постепенно постигат спокойствие и съумяват да го предат на хората около себе си.

Сатурн ги дарява с успех, когато вече са на преклонна възраст.  Макар да страдат в семейния и личния си живот, те натрупват благосъстояние и спечелват уважението на другите хора. Te трябва да внимават кого избират за приятел.  Не е желателно да търсят помощ от роднини, когато не са убедени в тяхната безкористност.


 

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68