Tyxo.bg counter
Интересно
Астрология - дялове

Различни дялове на астрологията претендират, че съществува връзка между различни небесни обекти и неща, случващи се на Земята. По този критерий, астрологията се дели на:

натална (рождена) - дял от астрологията за планетните влияния в индивидуалната звездна карта;
монданна - дял от астрологията за планетните действия върху природните явления, времето;
светска - дял от астрологията, отнасящ се до нациите, политическите и икономическите цикли на развитието им;
хорарна - дял от астрологията относно точно определен определен въпрос;
синастрична - дял от астрологията за взаимоотношенията (любовни, приятелски, делови) между хората;
кармична - дял от астрологията за проблеми, способности и цялостни тенденции под влияние на кармичното минало;
медицинска - дял от астрологията за силните и слабите страни на организма, предразположеността към заболявания и лечението им;
прогностична - дял от астрологията за прогнозиране на общите тенденции в живота на отделен индивид или нация, и други.

 
Планети - влияние

В природата са познати четири фундаментални взаимодействия, и всички други сили се обясняват като различни проявления на тези сили. Остава как небесните тела въздействат на човешките съдби, използвайки едно от тези взаимодействия. Силното и слабото ядрено взаимодействие са изключени, понеже те действат само в атомни мащаби, т.е. остават гравитационното и електромагнитното взаимодействие. Но тогава най-голяма роля в астрологията трябва да играят Луната и Слънцето, които имат най-силното гравитационно въздействие върху Земята, или само Слънцето, което упражнява най-силното електромагнитно взаимодействие върху Земята от всички небесни тела, а според астролозите, нито Слънцето, нито Луната, а планетите имат главна роля в определянето на човешките съдби. Тоест, влиянието на небесните светила върху съдбата не се предава с нито едно от познатите ни взаимодействия.

Остава, въпреки теоретичните и експерименталните факти, влиянието на небесните тела, което се свежда главно до това на планетите, да се предава с някакво непознато взаимодействие. Но в последните 15 години, астрономите откриват все повече и повече екзопланети, и се оказва, че планети около други звезди са нещо обичайно. В Млечния път има 100 милиарда звезди, а във Вселената има 100 милиарда галактики. Около немалка част от тези звезди има планети, т.е. влиянието на планетите от Слънчевата система трябва да е пренебрежимо малко, в сравнение с всички тези планети. Астролозите не дават отговор защо това взаимодействие, което дава превес на влиянието на планетите, не се проявява за екзопланетите, и защо екзопланетите не са включени в техните хороскопи. Следователно, не съществува никакво взаимодействие, познато или непознато, чрез което да се предава влияние от небесните тела на земните дела.

 
Зодиакални знаци

Астролозите приемат, че зодиакалните знаци са асоциирани със съзвездията, в които се намира Слънцето при раждането на човека. Зодиакалните съзвездия са дефинирани като съзвездията, които се пресичат от еклиптиката (видимият път на Слънцето по небесната сфера). В астрологията те са 12, но всъщност 13 съзвездия се пресичат от еклиптиката, като „Змиеносец“ е третото по големина зодиакално съзвездие. Астрологията не обяснява защо на именно тези 12 съзвездия се асоциират зодиакални знаци, които да оказват влияние върху човешките съдби, а не голямото съзвездие Змиеносец, или пък множеството други близки до еклиптиката съзвездия.

Друг важен въпрос, на който астролозите не дават отговор, е прецесията на земната ос, която се изразява в движение на пролетната равноденствена точка по небесната сфера с период от 26 000 години. Според астролозите, тя се намира в Овен (което е и първото астрологическо съзвездие), което е било вярно преди 2 000 години, т.е. зодиакалните знаци не съответстват на отрязака от време, в който Слънцето е в съответното съзвездие. (Например, човек, роден в края на март, според астролозите е Овен, а всъщност е роден в момента от време, в който Слънцето се вижда по посока на съзвездието Риби).

 
Астрология - Наука

Астрологията не е астрономия, макар и често да е взимана за наука, понеже завършва на -логия, подобно на някои науки, като биологията, физиологията, антропологията. Според изследване на Евробарометър, проведено в страните-членки на ЕС, на въпроса „коя от тези дисциплини смятате за научни“, астрологията получава 41% положителни отговори, изпреварвайки други лъженауки като хомеопатията (33%), и дори истински науки като икономиката и историята. Объркването с астрономията си проличава от факта, че когато във въпроса „астрологията“ се замени с „хороскопи“, само 13% смятат хороскопите за научна дисциплина.

В миналото, поради необходимостта от боравене с астрономически ефемериди, с развитието на астрологията се е развивала и астрономията. Съставените от астрономите таблици за видимото от Земята разположение на планетите, Луната и Слънцето спрямо звездите се използват активно от астролозите, които им придават детерминистично влияние върху човешките съдби. Днес учените определят астрологията като измама, понеже не следва научния метод.

Много видни учени от ранната история на западната астрономия, включително Тихо Брахе, Йоханес Кеплер и Галилео Галилей са се издържали, практикувайки астрология.

 
<< Start < Prev 51 Next > End >>

Page 51 of 51

Лунни фази

Valid XHTML & CSS | Template Design LernVid.com and ah-68